V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

WAGNER, Jakub

Jakub WAGNER (* 13. 10. 1979 Praha)režisér. Po maturitě na Gymnáziu Orbis Pictus v Praze (1999) se stal bakalářem režie na katedře dokumentární tvorby FAMU (2002). Aktivně se věnuje režii. Natočil řadu videoklipů (mj. pro Annu K) a tv. hudebních pořadů (mj. Poprask), znělek akcí i festivalů, spotů, publicistických reportáží ČT, záznamy performancí i krátké filmy. Podílí se na filmech jiných režisérů jako kameraman, scenárista, střihač, asistent produkce/režie (mj. film Bathory, 2008; seriály Comeback a Letiště). Kina i televize promítla jeho hodinový dokument Jan Kaplický: Profil (2004). Založil nezávislé produkční studio Les trois lilies (2005) pro tvorbu audiovizuálních děl a experimentálních filmů. Jeho herecké možnosti otestoval posluchač FAMU Jaroslav Fuit v bakalářském cvičení Světlu vstříc (2003), kde tvořil s K. Nováková a D. Májem trojici hrdinů na výletě. Stejný žánr road movie a podobné téma pojednal Fuit i v celovečerním debutu Dvojka (2009), když obsazení protagonistů ponechal. Wagner hraje zodpovědného „kravaťáka“ Michala, který se svou lehkomyslnou dívkou (opět K. Nováková) zažije nečekaně dramatickou dovolenou ve Skandinávii, kde jejich vztah prochází zkouškou zvláště poté, co se k nim připojí potulný dobrodruh (D. Máj).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!