V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VYSLOUŽILOVÁ, Jaroslava

Jaroslava VYSLOUŽILOVÁ (* 12. 4. 1936 Prostějov) herečka; manželka herce Stanislava Wanieka (* 1931). Po maturitě na Střední pedagogické škole absolvovala herectví na JAMU (1960), hrála v Beskydském oblastním divadle Nový Jičín (1960–62) a Slováckém divadle Uherské Hradiště (1962–67). Od roku 1967 až dosud je v angažmá Severomoravského divadla Šumperk, kde začala titulní rolí Maryši ve stejnojmenné hře a postupně se přehrála od dívčích rolí až ke zralým ženám (např. Líza v Pygmalionu, paní Ofka v Noci na Karlštejně, Maude v Haroldovi a Maude, paní Svatá v Ostře sledovaných vlacích). Ve filmu debutovala rolí Veverky ve filmu K. Kachyni Ať žije republika (1965). Poté si zahrála i ve slov. filmu Panna zázračnica (1966, pod jménem Wanieková). Manželkou rolníka Bařiny (J. Větrovec) byla v dalším Kachyňově filmu Noc nevěsty (1967) a kuchařkou v nemocnici v jeho dramatu Směšný pán (1969). Roli Fany jí svěřil režisér Vojtěch Jasný v hořké obžalobě devastace moravské vesnice i mezilidských vztahů komunistickým režimem ve film. kronice Všichni dobří rodáci (1968). Do nástupu normalizace si zahrála ještě větší roli Magdy v Tučkově dramatu Svatej z krejcárku (1969). Poté se na dlouho odmlčela, až dostala hlavní ženskou roli Nanky Jagošové, manželky hospodáře Jagoše (R. Brzobohatý), v normalizačním snímku A. Kachlíka O moravské zemi (1977), věru nezdařeném pokusu o „vymazání“ Jasného Rodáků. Přes tuto službu režimu následovaly už jen epizodky (často neurčené): Radost až do rána (1978), Housata (1979) a větší roli dostala znovu až ve slov. filmu: Močiarská v Nevera po slovensky (1981). Roličku kolářky si zahrála ve Vávrově dramatu Komediant (1984). Větších úloh se dočkala až v 90. letech: Tošovská ve Václavově psychologickém snímku Marian (1996) a zatím naposledy jako Marie v tragikomedii Oskara Reifa Postel (1998). Zřejmě působení na oblastní scéně má na svědomí, že se neuplatňuje na tv. obrazovce. Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (2007).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!