V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VYSKOČIL, Stanislav

Stanislav VYSKOČIL (* 25. 6. 1920 Praha, † 11. 4. 2004 Česká Lípa)  – herec, divadelní režisér a ředitel. Za okupace začínal na jevišti v Praze (Divadlo pro 99, Divadlo ve Smetanově museu) a současně studoval na Státní konzervatoři v Praze (1943–45). Po válce působil až do poloviny 70. let jako režisér a ředitel na mnoha oblastních scénách (Plzeň, Mladá Boleslav, Opava, Příbram) i v Praze (Činohra 5. května, Divadlo Jiřího Wolkera), režíroval však i v Čs. rozhlase. V epizodních rolích se objevil několikrát na film. plátně, např. ve snímcích Pancho se žení (1946), Siréna (1947), Panenství a kriminál (1969) a Poplach v oblacích (1978). Na obrazovce se představil mj. v epizodní roličce seriálu Pan Tau (1969).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!