V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČEKANOVÁ, Inka

Inka ČEKANOVÁ vl. jm. Justina Čekanová (* 27. 11. 1939 Grešlovo Mýto, okres Třebíč)  – herečka. Bez hereckého vzdělání začínala počátkem 60. let na jevišti oblastního divadla v Kolíně a v pražském Divadle Jiřího Wolkera. Po pětiletém působení v Horáckém divadle v Jihlavě rozšířila roku 1969 soubor pražského Divadla Na zábradlí. Počátkem 80. let emigrovala do SRN. Zahrála si v pěti filmech, kde jí vedle epizodní roličky sousedky (Poslední ples na rožnovské plovárně, 1974) připadly vedlejší postavy manželek (Z. Kutil) vůdce záškodnické bandy Grůbela (Cesty mužů, 1972), dále (J. Pohan) krále sousední říše (Malá mořská víla, 1976) a (V. Sloup) jako Kebrla (Což takhle dát si špenát, 1977). Největší prostor dostala v roli trenérky Míly Pachnerové a matky členky plaveckého oddílu Věry (Markéta Steinerová) v Borkově sportovním příběhu Na startu je delfín (1974). Před exilem si zahrála ve studentském filmu Antonína Kopřivy Když se prořezávají zoubky (1980).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!