V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VÝLET, Miroslav

Miroslav VÝLET (* 12. 2. 1931 Hodonín)  – herec. Po absolutoriu JAMU (1954) začínal v divadle v Uherském Hradišti (1954–56), poté působil ve Státním divadle Zdeňka Nejedlého (1956–57, sólista operety) a Divadla Petra Bezruče (1957–59) v Ostravě, odkud přešel do brněnského Divadla bratří Mrštíků (1959–60), Večerního Brna (1960–70) a od roku 1970 až do důchodu působil v operním souboru Státního, respektive Národního divadla Brno. Ve filmu debutoval pozdě, a to jako starosta v komedii V. Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992), poté si zahrál v koprodukčním filmu Kašpar Hauser/Kaspar Hauser (1993) a účinkoval i na tv. obrazovce, v brněnskému studiu ČT: v pohádkách Pohádka o Faustovi (1995) a Jak se Kuba stal mlynářem(1996) a seriálu Hříšní lidé města brněnského (1997).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!