V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VYCHODILOVÁ, Lenka

Lenka VYCHODILOVÁ (* 11. 9. 1957 Hodonín)herečka a zpěvačka. Od dětství se účastnila recitačních soutěží. Absolvovala gymnázium, zběhla ze studií VŠE a chodila na Lidovou konzervatoř k I. Vyskočilovi (obor malých dramatických žánrů). Prošla řadou amatérských souborů (B.A.B.A., Paskvil, Excelsior) a spoluzakládala recitační skupinu Vpřed (1975–86). Krátce účinkovala ve Výtvarném divadle Kolotoč a od roku 1986 se datuje její spolupráce s Divadlem Sklep. V letech 1980–84 byla v Ústředním loutkovém divadle, později hostovala mj. v Divadle v Řeznické, Viole a v rámci tria Y také v Ypsilonce a Divadle E. F. Buriana (1985–88). Delší dobu účinkovala v Divadle Archa (1994–2002), když zároveň hostovala v Divadle Na zábradlí (ve Wispianského Wesele v režii P. Lébla, 1998). Věnuje se nadále i zpěvu, rozhlasu (Rádio Mama, 1991–95, Rádio Limonádový Joe, 1996–2000), hraje v Besídkách Divadla Sklep (v Praze na Dobešce) a hostuje v Divadle Archa (Piš, Kafka, piš!). Ve filmu debutovala rolí Mařenky v režii V. Chytilové (Šašek a královna, 1987). S herci z Kolotoče a ze Sklepa si zahrála ve dvou povídkách filmu Pražská pětka (1988): tanečnici v podobenství Bersidejsi a dojičku v melodramatu Na brigádě. Menší portréty rázovitých ženských typů vykreslila jako žena M. Táborského v koprodukčním česko-jugoslávském kriminálním snímku Atrakce švédského zájezdu (1989), jako žena-úřednice v Paláci kultury v Olmerově tragikomedii Ta naše písnička česká II (1990) či profesorka němčiny Trojanová ve Šteindlerově hořké komedii Vrať se do hrobu (1989). Výrazné epizodky měla i v dalších filmech: členka sboru ve Vorlově rytmikálu Kouř (1990), učitelka malého hrdiny Kvida v Nikolaeovových Báječných létech pod psa (1997), opět se mihla ve snímku Chytilové Pasti, pasti, pastičky (1998), sousedkou byla v dalším Šteindlerově filmu Perníková věž (2002) a ve společnosti kolegů z Divadla Sklep se objevila jako taxikářka v Marhoulově Mazaném Filipovi (2003). Režisér Nikolaev ji obsadil do role vězeňské dozorkyně přezdívané Kredenc ve filmu Kousek nebe (2005) a znovu byla u V. Chytilové matkou zneužívané dcerky ve filmu Hezké chvilky bez záruky (2006). Zatím naposled se mihla v epizodce kolemjdoucí ženy ve Vorlově politické satiře Ulovit miliardáře (2009). Hrála i v etudách FAMU: ve Vorlově Ing. (1985) a hlavní úlohu Braunové v kratičké grotesce Petra Tučka Cesta na měsíc (1999). Pro ČT napsala povídku Na krvavé koleno! (tv. cyklus Historky od krbu, kde si v jedné i zahrála). Namlouvá také animované seriály pro ČT (Sosáci). Objevila se jako jedna z prvních účinkujících zábavného pořadu televize HBO Na stojáka. Jako zpěvačka exceluje v retrorecesistickém programu hudební skupiny MTO (Malý Taneční Orchestr). Vyučovala umělecký přednes a herectví na Konzervatoři Jaroslava Ježka (1992–96).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!