V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VYHLÍDKA, Robert

Robert VYHLÍDKA (* 3. 6. 1919)  – režisér krátkých filmů a příležitostný herec. Po několika menších film. úlohách se stal asistentem výroby tří filmů (1939–43), asistentem režie (Divá Bára, 1949), spoluscenáristou (Zvony z rákosu, 1950) a režisérem řady krátkých filmů (mj. Bitva o železný šrot, 1952; Nové světy, 1957). Ve filmu debutoval jako syn Kodymových (T. PištěkM. Ptáková) ve Špelinově melodramatu Krb bez ohně (1937), ale pak už měl jen epizodky: kamelotů a kolportérů (Krok do tmy, 1938; Děti na zakázku, 1938; Osmnáctiletá, 1939; Pelikán má alibi, 1940), harmonikáře (Paličova dcera, 1941) a účinkování ve filmu ukončil sympatickou roličku zevlouna v komedii V. Slavínského Nebe a dudy (1941).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!