V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VYDROVÁ, Miroslava

Miroslava VYDROVÁ (* 28. 6. 1958 Praha)  – herečka. V dětství jí učarovalo divadlo malých jevištních forem. Začínala v amatérském souboru Doprapo a vystudovala loutkoherectví a výchovnou dramatiku na DAMU (1984), ale již předtím improvizaci a herectví u prof. I. Vyskočila na Lidové konzervatoři (1978). Jevištní dráhu začínala ještě při škole ve Studiu pohybového divadla (1980), po absolutoriu působila v Divadle Alfa Plzeň (1984–86), poté byla členkou Divadla u Jindřišské věže (1986–88) a souběžně hrála v pantomimickém souboru Alfred & spol. (1986–92). V několika filmech vytvořila vedlejší postavy dlouhovlasých, pihovatých a pubertálně ztřeštěných dívek: učnice zvaná Křivačka ve Smyczkových Housatech (1979), mladá kuchařka v dalším Smyczkově příběhu Jen si tak trochu písknout (1980), zdravotní sestřička Míková (nadabovala ji Z. Bydžovská) v lyrické komedii K. Kachyni na motivy literární předlohy A. Branalda Sestřičky (1983), těhotná studentka v Jirešově filmu Prodloužený čas (1984) a mladá prodavačka ve Smyczkově Krajině s nábytkem (1986). Objevila se v Herzově podobenství Straka v hrsti (1988). Poté se plně soustředila na div. činnost. Již téměř dvacet let působí jako autorka, režisérka a herečka Divadla Bořivoj (od 1989 dosud) i lektorka seminářů na mluvený projev a rétoriku, práci s loutkou a maskou, pracuje s dětskými div. soubory. Menší role hrála i v tv. filmu Bumerang (1986), v tv. seriálu Třetí patro (1985) a druhé sérii tv. seriálu Dobrá čtvrť (2008).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!