V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VYDLÁK, Miroslav

Miroslav VYDLÁK (* 1967)  – představitel dětských postav, poté hudební aranžér a skladatel. Od dětství hrál na různé hudební nástroje a k natáčení se dostal díky výběru tv. produkce ve škole. Před kamerou debutoval jako Vaškův (T. Holý) kamarád Standa, jehož tatínek (P. Kostka) vozí kluky v náklaďáku, v Poledňákové tv. filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977). Poté následovaly i epizodní film. role: uličník v komedii O. Lipského Adéla ještě nevečeřela (1977), Petříček v Muchnově komedii Hop – a je tu lidoop (1977) a Emílek, vnuk Begrových, v Schulhoffově komedii Já už budu hodný, dědečku! (1978). Zahrál si i v Polákových filmech o Panu Tau: Honzíka Jeřábka (Od zítřka už nečaruji, 1978) a Honzíka, nyní syna piloty Lojzy (F. Husák), v Poplachu v oblacích (1978). Odmítnutí natáčet o prázdninách jeho kariéru ukončilo. Marně se třikrát hlásil na hudební konzervatoř, vystudoval večerní lidovou konzervatoř a věnuje se aranžérské, skladatelské i režijní činnosti; k největším úspěchům patří Zlatá deska za muzikál Pomáda a je mj. autorem hudby k filmům Playgirls 1Playgirls 2. Jeho portrét natočil režisér Martin Hanzlíček do tv. cyklu Osudy hvězd (2007).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!