V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VRZAL, Ivo

Ivo VRZAL (* 6. 1. 1938 Brno)  – herec. Po absolutoriu JAMU (1960) byl sedm let v angažmá v pražském Rokoku (1960–67), pak odešel do Německa, kde užívá jméno Ivo Wiegand. Pokračuje v herecké práci a ztělesňuje často především slovanské typy. Výrazněji se uplatňuje v televizi, zejména v seriálech (Místo činu/Tatort, SOKO 5113/Zvláštní jednotka 5113, Hájovna Falkenau/Forsthaus Falkenau). Zahrál si dokonce otce hlavního hrdiny, ruského cirkusového saxofonisty emigrujícího do USA (Robin Williams) v hořké komedii Paula Mazurského Moscow on the Hudson/Moskva na Hudsonu (1984). S dalšími českými kolegy-emigranty účinkoval v německém filmu Follow Me/Následuj mě (1989), který natočila mladá režisérka Maria Knilli o osudech českého intelektuála (P. Landovský) po emigraci na Západ. Před odchodem do exilu se zapsal třemi epizodami i do naší kinematografie: debutoval jako muzikant Honza v hudební komedii J. Macha Valčík pro milion (1960), poté byl (s J. HrzánemJ. Zahajským) jedním ze studentů v další Machově komedii Florián (1961) a naposledy se mihl jako mladík u muzea v Balíkově komedii Jak se krade milion (1967).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!