V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VRŠŤALA, Jiří

Jiří VRŠŤALA (* 31. 7. 1920 Liberec, † 10. 6. 1999 Berlín)  – herec; bývalý manžel německé herečky Angelici Domröseové (* 1941). Profesionální jevištní dráhu začínal v Zemském oblastním divadle Liberec (1945–49), odkud přešel do pražského Realistického divadla (1949–50) a Městských divadel pražských (1950–59), dva roky působil v NDR, kde účinkoval ve Friedrichstadtpalast Berlin (1959–60, s pořady o tehdy populárním Klaunu Ferdinandovi, jehož vymyslel s režisérem Jindřichem Polákem). Po návratu byl členem FSB (1961–65), ale od roku 1965 do ukončení kariéry měl angažmá v DEFA Berlin. Před kamerou debutoval jako Zabatík v „optimistickém budovatelském snímku“ K. M. Walló Veliká příležitost (1949) a obdobné epizody i angažované kusy ho čekaly celá 50. léta: opravář Josef v Makovcově Veselém souboji (1950), adjunkt Karel Prokeš ve Slavíčkově Mordové rokli (1951), dále mladík (Anna Proletářka, 1952), montér (Plavecký mariáš, 1953), host v hospodě (Komedianti, 1953), mladý dělník (Výstraha, 1953), vedoucí prodavač (Můj přítel Fabián, 1953) a poručík Patera (Severní přístav, 1954), pak byl jen divákem (Nejlepší člověk, 1954), skladníkem Josefem Válkem (Na konci města, 1954), znovu příslušníkem SNB (Punťa a čtyřlístek, 1955) a učitelem (Muž v povětří, 1956). Z totalitního marasmu se vymyká malíř Karel Purkyně z filmu Z mého života (1955). Poté se odmlčel a znovu se k natáčení vrátil až v 60. letech. Režisér Jindřich Polák mu svěřil hlavní úlohu ve špionážním dramatu Páté oddělení (1960), velitelem rejtarů byl ve Vláčilově Ďáblově pasti (1961), roli Binda hrál v Brynychově dramatu Transport z ráje (1962). Dobovou popularitu (i díky předchozímu div. představení a tv. filmům, které později pokračovaly v NDR) mu přinesl film Klaun Ferdinand a raketa (1962) znovu v režii Jindřicha Poláka, který mu roli člena posádky svěřil i ve své sci-fi Ikarie XB 1 (1963). Poté byl opět členem ozbrojených složek: komisař(A pátý jezdec je Strach, 1964) a plukovník čs. armády (Atentát, 1964). V Novákově hudební komedii Bubny (1965) byl vedoucím výstavy, roli Lavedana ztělesnil v Kachlíkově krimi Smrt za oponou (1966), Hartinga v Brynychově dramatu Já, spravedlnost (1967) a Fabiána 1 v Dialogu 20–40–60(1968). To už měl za sebou pod Machovým režijním vedením i roli padoucha Red Foxe v německém snímku uváděném i u nás Synové Velké medvědice(1965), který těžil z tehdejšího boomu západoněmeckých májovek. I když od poloviny 60. let žil a působil především v NDR, i nadále točil i u nás. Naposled jako Marcel Schwob (Mravenci nesou smrt, 1985) a v epizodce Balíkova nevydařeného dramatu o znárodnění kinematografie Narozeniny režiséra Z. K. (1987). Na obrazovce hrál hlavní roli v tv. filmu NDR Stíny nad Notre Dame/Schatten über Noetr Dame, 1966 a v seriálech (Salut Germain, 1970; Duhový luk, 1972 a Malý pitaval z velkého města (1982).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!