V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VRONSKÝ, Zdeněk

Zdeněk VRONSKÝ (* 19. 7. 1921 Praha, † 2005/06)  – herec. Na profesionálním jevišti začínal po válce v Moravské činohře Brno (1945), poté načas přesídlil do Prahy: vinohradské divadlo (1946–47), Divadlo města Žižkova (1947–48), Městské oblastní divadlo Praha-Žižkov (1948–49) a Městské oblastní divadlo Libeň (1949–50). Po studiu režie na DAMU (1950–53) působil na oblastních scénách: Městské oblastní divadlo Benešov (1953–55) a Městské oblastní divadlo Kladno (1955–58), načež div. činnost ukončil. Do českého filmu se zapsal až ve svých sedmdesáti letech, kdy debutoval jako „malebně dementní staříček“ stavitel Mráz, nejstarší pracovník kanceláře, kam je přidělen mladý inženýr Mirek (J. Slovák), hrdina Vorlova satirického „rytmikálu totalitního věku“ Kouř (1990). Ztělesnil i jednoho z loupežníků ve Smyczkově pohádce Lotrando a Zubejda (1997). Několik roliček ztvárnil na obrazovce v tv. filmu Milostivé léto (1991) a v seriálech (Správná šestka, 1993; Bylo nás pět, 1994; Draculův švagr, 1996 a Případy detektivní kanceláře Ostrozrak, 2000). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (2000).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!