V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VRCHLICKÁ, Eva

Eva VRCHLICKÁ rozená Frídová (* 6. 3. 1888 Praha, † 18. 7. 1969 Praha)herečka, básnířka a spisovatelka; úředně dcera básníka Jaroslava Vrchlického (1853–1912), vnučka spisovatelky Sofie Podlipské, manželka překladatele J. Nevoleho (1890–1926), poté dramatika Františka Zavřela (1884–1947) a pak překladatele Erika Adolfa Saudka (1904–1963), matka tanečnice a choreografky Evy Vrchlické ml. (1911–1996), která si zahrála a zapívala v Okénku do nebe (1940). Po absolvování vyšší dívčí školy v Praze (1907) se školila v herectví u Eduarda Vojana, Marie Hübnerové a Ludmily Danzerové a div. dráhu začínala u kočovných společností, v divadle Urania (1908–09), Národním divadle v Brně (1909–10), poté znovu u div. společností (mj. Jeřábkova), než se stala dlouholetou členkou Národního divadla v Praze (1913–59 s vynucenou pauzou 1942–42, protože žila s „neárijcem“). Její lyrický herecký projev se opíral o značnou sensitivnost a citlivost hraničící až s přecitlivělostí (Perdita v Shakespearově Zimní pohádce, Princezna Pampeliška v Kvapilově stejnojmenné pohádce), za vrchol herectví jsou považovány její role ve 20. letech v adaptacích Dostojevského románů Idiot, Běsi a Bratři Karamazovi. V Hilarově režii pak inklinovala k expresionismu (mj. Julie v Romeovi a Julii). Ve filmu se objevila ještě v němé éře jako Alena, dcera kameníka Petra (R. Deyl st.), ve zfilmované pražské legendě Stavitel chrámu, (1919) a hrála i Evu Relskou v dramatu M. Nového Yorickova lebka (1920). Větší úlohy ji čekaly ve zvukovém filmu: Maternová v melodramatu V. Slavínského Žena pod křížem (1937) a matka Mařenky (N. Gollová) v Holmanově melodramatu Rukavička (1941). Naposledy si zahrála kořenářku v Čechově adaptaci povídky Boženy Němcové Divá Bára (1949). Publikování, zejména v časopisech, se věnovala v mládí, je mj. autorkou básnických sbírek, převyprávění Shakespearových her pro mládež (Z oříšku královny Mab, 1946, rozšířené vydání 1964), veršované hry pro rozhlas Básník ve vlaku (1964) i několika vzpomínkových knih: Cestou necestou (1946), Dětství a mládí s Vrchlickým (1960, 1988), osudy pozapomenutých hereček vylíčila v povídkách U divadla (1947). Obdržela Státní cenu (1931) a titul Zasloužilá umělkyně (1953).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!