V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČEJKA, Jaroslav

Jaroslav ČEJKA (* 22. 7. 1936 Ostrava)  – tanečník a mim. S průpravou z opavské baletní školy prošel div. scénami v Opavě (1952–54), Plzni (1954–57), Ostravě (1959–61) a Národním divadle v Praze (1961–73). Poté, co ukončil dráhu klasického tanečníka, dosáhl značné popularity jako mim převážně komických, napodobovacích a karikaturních etud v jevištních programech a tv. zábavných pořadech. Své pohybové a mimické kreace předvedl také několikrát na film. plátně v drobných rolích tanečníků (Kdyby tisíc klarinetů, 1964; Ukradená bitva, 1972; Poločas štěstí, 1984), ale také třeba jako imitátor Charlese Chaplina (Nevěsta, 1970), bookmaker (Pan Tau v cirkuse, 1972), muž-slepice (Trhák, 1980), číšník (Buldoci a třešně, 1981), Putování Jana Amose (1983) a komoří (O princezně Jasněnce a létajícím ševci, 1987). Ve Fričově zfilmování Bassových próz Lidé z maringotek (1966) vystoupil jako dubl za klauna. Po roce 1989 se objevil ještě ve filmech Nebát se a nakrást (1999) a zatím naposled v komedii Pamětnice (2009). Podobné role mu nabídla i tv. obrazovka ve filmech a inscenacích (Revue v mlze, 1966; Revue pro následníka trůnu, 1969; Z pohádky do pohádky, 1972; Kluci to je víla, 1998), seriálech (Pan Tau, 1969–74; F. L. Věk, 1971; Arabela se vrací, 1990–93 a Cyranův ostrov, 2008), z nichž nejvíce prostoru mu dal Herzův seriál Gagman (1987), ale také různé zábavné pořady (Silvestry apod.). Otevřeně o svých problémech hovořil v dokumentu 13. komnata Jaroslava Čejky (2008). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (2006) a v roce 2007 obdržel Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru tanec a balet.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!