V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VRASPÍR, Luboš

Luboš VRASPÍR Lubomír (* 7. 6. 1930 Hradec Králové, † 7. 9. 2002 Uherské Hradiště)  – herec. V patnácti letech se nadchl pro divadlo, jemuž se ochotnicky věnovala jeho maminka v Čs. sboru víry. Absolvoval JAMU (1961), poté vystřídal oblastní scény Státního divadla Zdeňka Nejedlého Opava (1961–65) a Východočeského divadla Pardubice (1965–66), než roku 1967 zakotvil ve Slováckém divadle Uherské Hradiště, kde setrval až do důchodu a dosud hostuje. Ve filmu se uplatnil zatím jen v epizodních rolích, když debutoval jako rezident západního vyzvědače ve špionážním dramatu Štěpána Skalského Anděl blažené smrti (1965). Po odmlce hrál páleničáře v normalizační agitce O moravské zemi (1977), vrchního ve Skalského příběhu Čistá řeka (1978), strážmistra VB ve Cvrčkově dětské detektivce Třetí skoba pro Kocoura (1983) a mihl se i v u nás natáčeném a osmi Oscary oceněném americkém velkofilmu M. Formana Amadeus (1984). Hrál i ve slov. filmech a tv. inscenacích. Pěvecké schopnosti uplatnil v rozhlasu i při nahrávání lidových písní, operet, koled a duchovních písní na gramofonové desky a jiné audio-nosiče. Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (2000).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!