V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VOŠMIKOVÁ, Jaroslava

Jaroslava VOŠMIKOVÁ (* 8. 1. 1943 Praha)  – filmová režisérka a herečka. Pracovala od ukončení střední školy (1960) externě v ČST a ve FSB jako asistentka režie a asistentka produkce. Poté nastoupila jako elévka do divadla v Pardubicích (1963–64), kde také vznikl její první amatérský hraný snímek s dětmi. Krátce působila v Krajském divadle v Příbrami (1964–65). Ve filmu debutovala epizodkou v Novákově dramatu Na Laně (1963) a jedním z hostů večírků byla ve filmu Pražské blues (1963). Pak hrála hlavní roli Květy v povídce Jak se kalí ocel, kterou natočil Václav Gajer do triptychu Místo v houfu (1964). Objevila se ještě v epizodce dívky v Zemanově verneovském filmu Na kometě (1970). To už ale končila studia režie na FAMU (1965–70), kterou absolvovala snímkem Příběhy, žerty a všednosti z Rožmberka (1970). Spolupracovala s ČST na vzdělávacích pořadech o výtvarné výchově. Pro Krátký film natočila snímky Zavinil to Bolzano (1978) a Deti z tehlového dvora (1978). Ve FSB působila jako asistentka režie u koprodukčních snímků a prvním celovečerním filmem pro děti, na němž se podílela, byl film Borisek – malý seržant (1975) režiséra Lva Goluba, roli produkční plnila i u filmu Boty plné vody (1976). Roku 1976 s Otou Kovalem spolurežírovala psychologický příběh Jakub (1976), v němž hrála matku titulního hrdiny (F. Renč). Dětská komedie podle námětu Antonína Máši Prázdniny pro psa (1980) s T. Holým pak znamenala úspěšný samostatný režijní debut, podruhé režírovala film Evo, vdej se! (1983), ale následně emigrovala do USA, kde se filmu už nevěnovala. Až nyní uvažuje o návratu ke své profesi.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!