V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VOSTŘEL, Darek/Božidar

Darek/Božidar VOSTŘEL pseudonym Kristián Bambas (* 9. 1. 1929 Praha, † 4. 11. 1992 Praha)  – herec, divadelní režisér, dramatik, dramaturg a organizátor; bývalý manžel hlasatelky a herečky J. Panýrkové. Pocházel ze smíšené rodiny: matka byla Jihoslovanka a otec Čech, který byl před válkou provozním a ředitelem žižkovského divadla Akropolis. Vystudoval herectví na DAMU (1952) a krátce působil v Horáckém divadle v Jihlavě a v souboru Vítězná křídla v Praze. Od poloviny 50. let se jeho zájem zaměřil na estrádní a kabaretní formy, které pak rozvíjel jako herec, autor a ředitel Divadla Rokoko v Praze (1958–73), kde také vytvořil komickou dvojici s J. Šaškem. Smysl pro konverzační humor uplatňoval v televizi (titulní role v hudebním seriálu Píseň pro Rudolfa III., 1967–68) a rozhlasu. Jeho potenciál však nebyl dostatečně využit filmem, kde se jeho činnost omezila jen na několik rolí, z nichž nejvýraznější byla postava tlustého náčelníka vojenského štábu v Roháčově a Svitáčkově semaforském protiválečném muzikálu Kdyby tisíc klarinetů (1964), úloha tatínka malého hrdiny (D. Schneider) v Hanibalově dětském snímku Červená kůlna (1968) a vtipná postava intrikánského královského rádce Ypsilon, který se svým hloupějším protějškem (J. Kemr) z druhého království neustále kuje pikle, v Zemanově pohádce se zpěvy Šíleně smutná princezna (1968).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!