V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VOSMANSKÝ, Miloslav/Miloš

Miloslav/Miloš VOSMANSKÝ (* 4. 9. 1923 Brno-Královo Pole, † 21. 8. 2002 Zlín)  – herec. Původním povoláním byl fotograf, a i když se této profesi věnoval jen krátce, zálibu k ní si uchoval po celý život. V raném mládí ho však zlákala osudová láska – divadlo. Studoval soukromou brněnskou školu dramatického umění a těsně po 2. světové válce začínal na jevištích v Brně (Dětské divadlo, Svobodné divadlo), další angažmá měl v oblastních divadlech (Jihlava, Karlovy Vary) a v Praze (Městské oblastní divadlo Praha-Žižkov), než zakotvil natrvalo roku 1955 v gottwaldovském Divadle pracujících. Jeho skromná filmografie obsahuje většinou tituly žánrově a tematicky určené hlavně dětem a mládeži: hrál velitele bezpečnosti (Táňa a dva pistolníci, 1967), předsedu MNV (Automat na přání, 1967), námořníka (Na kometě, 1970), chalupáře-pocestného (O statečném kováři, 1983), svatebčana (Jsi falešný hráč, 1986), Valtra (Hurá za ním, 1988), pořadatele (Do zubů i do srdíčka, 1985) a nerudného vodníka (Šmankote, babičko, čaruj!, 1998). Vedle toho ve vesnickém retrodramatu K. Kachyni Škaredá dědina (1975) sehrál epizodku listonoše.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!