V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VORLÍČEK, Ivan

Ivan VORLÍČEK (* 20. 10. 1962 Praha)  – filmový herec a podnikatel. Jako devítiletý byl vybrán při konkursu do jedné z hlavních postav klukovské party v dětském filmu Oty Kovala Družina černého pera (1973). Následovaly chlapecké role v několika dalších filmech (Adam a Otka, 1973; Jakub, 1976; Dobrý den město, 1976; Adéla ještě nevečeřela, 1977; Leť, ptáku, leť!, 1978) a tv. inscenacích a pohádkách (Lístek do památníku, 1976; Co je s tebou, Lenko; 1979). O herecké dráze však neuvažoval a po absolvování gymnázia vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT a stal se programátorem. S manželkou Soňou Ticháčkovou vlastní od počátku 90. let castingovou Českou hereckou agenturu a sám je majitelem další herecké agentury. Později se ještě mihl ve filmech mladých režisérů, mj. Kolja (1996), Stůj, nebo se netrefím (1998), Všichni moji blízcí (1998), Samotáři (2000), Oběti a vrazi (2000), Rebelové (2001), Tmavomodrý svět (2001), Musím tě svést (2002), Jedna ruka netleská (2003), Žralok v hlavě (2005), Román pro ženy (2005) a jako číšník se objevil v Ocasu ještěrky (2009).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!