V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VOREL ml., Tomáš

Tomáš VOREL ml. (* 27. 1. 1986 Praha)příležitostný filmový herec; syn režiséra T. Vorla. Maturoval na pražském Gymnáziu Elišky Krásnohorské a poté, co se nedostal na obor produkce na FAMU, studuje VŠE. Na festivalu mezinárodních studentských filmů Fresh Film Fest působí jako koordinátor programu Soutěže filmů ze střední a východní Evropy. Na plátně se poprvé objevil jako dvouletý hošík, jak tlačí kočárek, v povídce Na brigádě z otcova celovečerního debutu Pražská pětka (1988). I další účinkování před kamerou je výhradně spojeno s filmy otce, v nichž hraje stále větší role. V ekologické komedii Cesta z města (2000) mu připadla epizodka staršího syna traktoristy Ludvy (B. Polívka), který ho seřeže, když jako ministrant ukradl faráři Hniličkovi (R. Uhlíř) větší obnos peněz a prohrál je v automatech. Problematickým synem, jehož otce opět ztělesnil B. Polívka v roli záletného řezníka a matku E. Holubová, byl i řeznický učeň a skateboardista v němé grotesce Skřítek (2005). Starostmi zahrnuje utrápenou matku (opět E. Holubová) i melancholický gymnazista a sprejer Petr Kocourek, který v hořké komedii Gympl (2007) vytvořil s J. Mádlem ústřední dvojici hrdinů vybíjejících si energii po nocích malováním graffiti. Drogujícího policejního poručíka Zajíčka si zahrál v politické satiře Ulovit miliardáře (2009).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!