V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VOREL, Josef

Josef VOREL (* 1920)  – zástupce vedoucí výroby a příležitostný herec. Při své práci na Barrandově si zahrál i několik epizod, výhradně záporných postav, když ho prakticky jednostrunně obsazovali do uniforem německých vojáků či důstojníků: gestapák (Romeo, Julie a tma, 1959; Pohled do očí, 1961), německý četař (Zbabělec, 1961), německý voják (Ať žije republika, 1965) a i ve středověku byl německý žoldnéř (Na Žižkově válečném voze, 1968), na závěr ztvárnil říšského vedoucího SS Heinricha Himmlera (Dny zrady, 1973). Objevil se i na obrazovce v tv. seriálu Klapzubova jedenáctka a opět v roli gestapáka v tv. filmu Zlatí úhoři (1979). V původní profesi se uplatnil v koprodukčním snímku Praha nultá hodina (1962).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!