V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VONDRÁČEK, Josef

Josef VONDRÁČEK (* 5. 10. 1932 Hradec Králové, † 23. 8. 1991 Praha)  – herec. Jako absolvent herectví na DAMU (1956) prošel oblastními a městskými divadly v Trutnově (1956–57), Benešově (1957–59), Příbrami (1959–62) a Kolíně (1962–63). Pražskou éru zahájil v kabaretním souboru Paravan (1963–65), který se dělil o stejný sál v ulici Ve Smečkách se začínajícím Činoherním klubem, jehož členem se stal roku 1965 a setrval v něm až do smrti. Filmaři ho využívali od počátku 60. let jen do epizodních nebo maximálně vedlejších rolí, zejména lidových typů, řešených v pevných jednoznačných, zkratkovitých liniích. Sympatie si zaslouží za to, že zásadně odmítl účinkování v normalizačních opusech, a takových nebylo mezi herci mnoho. Zahrál si např. vojáka (Práče, 1960), brance (Kde řeky mají slunce, 1961), řidiče (Naděje, 1963), pacienta (Návrat ztraceného syna, 1966), četníka (Ostře sledované vlaky, 1966), číšníka (Vražda po našem, 1966), rozcuchaného muže (Ženu ani květinou neuhodíš, 1966), milence (Soukromá vichřice, 1967), zapisovatele u soudu (Muž, který stoupl v ceně, 1967), někdejšího hrdinčina přítele (Ohlédnutí, 1968), zedníka (Maturita za školou, 1973), důstojníka (Dva muži hlásí příchod, 1975), starého rybáře (Malá mořská víla, 1976), kočího (Proč nevěřit na zázraky, 1977). Větší roli Emila, manžela servírky Oliny, měl v Balíkově psychologickém filmu Stín létajícího ptáčka (1977). Poté opět následovaly epizodní role: domovník (Lásky mezi kapkami deště, 1979), montér (Koncert, 1980), výčepní (Postřižiny, 1980), rozčilený cestující ve vlaku (Kalamita, 1981), otec hlavní mladé hrdinky (Čekání na déšť, 1978; Sestřičky, 1983), kupec doktorova ojetého auta (Co je vám, doktore?, 1984), lékař a člen poloprofesionálního div. souboru (Nejistá sezóna, 1987) a venkovský bratranec vysokého funkcionáře (Zvláštní bytosti, 1990). Zahrál si i ve filmu FAMU (Ruce, 1973). Na tv. obrazovce hrál v inscenacích (Vrtkavý král, 1974; Pracka v lahvi, 1978; Muž, který neměl důvěru, 1991) a seriálu Inženýrská odysea (1979).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!