V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VOLEK, Vladimír

Vladimír VOLEK (* 14. 9. 1929 Malé Kyšice, okres Kladno)  – herec. Roku 1955 ukončil DAMU a později absolvoval dvouleté studium oboru estetika na pražské FF UK (1968–70). Dlouho působil v Severočeském divadle Liberec, respektive Divadle F. X. Šaldy (1955–72 a 1990–92, zároveň ředitel) s výjimkou angažmá v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích (1972–89). Od roku 1996 je členem souboru Středočeského divadla v Kladně a současně hostuje v Divadle Rokoko (Lakomá Barka). Do českého filmu se zatím zapsal jen dvakrát: rolí Pihatce v historickém filmu Oldřicha Daňka Královský omyl (1968) a hraběte v Herzově zfilmování známé Andersenovy pohádky Císařovy nové šaty (1994). Mimo to se objevil jako vědec i v krátkém filmu FAMU Blízká setkání (1997). Účinkuje i v zahraničních film. a tv. seriálových produkcích (Mutters Courage/Matka kuráž, 1995; Geisterjäger John Sinclair, 2000).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!