V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VOJTA-JURNÝ, Adolf

Adolf VOJTA-JURNÝ (* 19. 4. 1893 Rakovník, † 10. 11. 1957 Benešov)  – herec; syn herce a divadelního režiséra Aloise Vojty Jurného (1863–1906) a herečky Amálie Vojtové († 1893), bratr herce J. Vojty a herečky H. Vojtové. Maminka mu zemřela krátce po porodu, a tak vyrůstal s otcem a sourozenci. Vyučil se na Smíchově uměleckému zámečnictví, za Rakouska sloužil u námořnictva a odbýval si vojenskou povinnost jako námořník v Pulji. Poté pracoval nějaký čas v plzeňské Škodovce, kde se seznámil s J. Průchou. Rodinné kořeny se ozvaly po skončení 1. světové války, kdy začal hrát s blovickými ochotníky (1919–21), pak působil u různých div. společností, na jednu sezonu nastoupil do Slov. národního divadla v Bratislavě (1925), poté střídal oblastní scény v Plzni (1926), Kladně (1941–48; činohra i opereta), Slaném (1948–51) a jevištní kariéru ukončil v Městském oblastním divadle Benešov (1951–57). Měl urostlou, statnou postavu a byl vybaven fyzickou silou. Stejně jako na div. prknech, tak i ve filmu stál zcela ve stínu úspěšnějšího bratra, když se až na sklonku života dostal ke třem menším film. rolím: předseda poslanecké sněmovny František Tomášek (Anna proletářka, 1952), husitský hejtman Kuneš (Jan Žižka, 1955) a starý husita na Vítkově (Proti všem, 1956).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!