V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VODÁK, Václav

Václav VODÁK (* 1920)lékař a filmový herec. Pravděpodobně barrandovský lékař, který se od poloviny 60. let nejprve v neurčených epizodách a poté i větších roličkách zapsal do více než desítky filmů, navíc vesměs té lepší kvality. Debutoval roku 1966, kdy kromě sekundáře v Herzově filmu Znamení raka (1966) účinkoval i ve filmech J. Němce: neurčená role (Mučedníci lásky, 1966) a host-knecht v proslulém snímku O slavnosti a hostech (1966). Následovaly další epizody: svatebčan v tragikomedii E. Schorma ] Farářův konec (1968) a v dalších Herzových filmech jeden z ošetřovatelů (Kulhavý ďábel, 1968) a civilista (Spalovač mrtvol, 1968). Zahrál si i profesora v koprodukčním snímku Těch několik dnů… (1968; režie Yves Ciampi). Rolí diplomata ho pověřil režisér Valčanov v Tváři pod maskou (1970) a lékařem byl v režijním debutu J. Suchého Nevěsta (1970). S výjimkou roličky policejního lékaře v Brynychově Noci oranžových ohňů (1974) pak výlučně plnil režijní pokyny J. Herze: purkmistr (Petrolejové lampy, 1971), důstojník (Morgiana, 1972), lékař (Den pro mou lásku, 1976), starý dvořan (Deváté srdce, 1978) a právník (Panna a netvor, 1978).

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!