V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VOBORSKÝ, František

František VOBORSKÝ vl. jm. František Vohnout (* 31. 12. 1913 Chlumec nad Cidlinou, okres Nový Bydžov, † 31. 12. 1980 Praha)herec a operetní zpěvák; manžel tanečnice a operetní herečky G. Třešňákové. Tatínek ochotničil ve spolku Pokrok, ale rozhodující pro jeho budoucí dráhu bylo pěvecké nadání. Vyučil se lakýrníkem a shodou okolností se dostal do div. společnosti v Nymburku, odkud přešel k M. Zieglerové, i když jako činoherec (1930). Soukromě se pak školil ve zpěvu u prof. Laufra, J. Konstantina a Z. Knittla. Od poloviny 30. let prošel četnými venkovskými i pražskými divadly: Východočeské divadlo Pardubice (1935–36), pražská Velká Opereta (1936–39, 1941–45), Městské divadlo Kladno (1939–41, zde opět v činohře). Od roku 1945 působil v pražském Divadle v Karlíně. Ve filmu zanechal stopu jako podučitel Josef Zajíček ve zfilmování Jiráskovy div. pohádky Lucerna (1938) K. Lamačem a po desetileté odmlce přednosta stanice a Ind v parodii M. Friče Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář (1949). Opět po delší přestávce byl obyvatelem Tachova v komedii Tři chlapi na cestách (1973) a na sklonku své kariéry ztělesnil ve Vávrových tendenčních pseudodokumentech předsedu londýnské exilové vlády a poté ministra monsignora Jana Šrámka (Osvobození Prahy, 1976 a Vítězný lid, 1977).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!