V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČECH, Mirko

Mirko ČECH vl. jm. Rösner (* 16. 11. 1916, † 1964 Kraslice)  – operetní skladatel, dirigent, režisér a herec; bývalý manžel herečky J. Horské a otec herce B. Rösnera. Jako syn stewarda zaoceánského parníku začínal profesionální jevištní dráhu za okupace v Městském divadle Kladno (1943–44) a po uzavření divadel nacisty zůstal bez angažmá. Po válce si změnil z vlasteneckých důvodů jméno a prošel pražskými operetními scénami (Tylovo divadlo v Nuslích, Divadlo U Nováků, Opereta v Karlíně) a na sklonku 40. let vedl operetní soubor Slezského národního divadla v Opavě. Jako politicky nespolehlivý byl v 50. letech nucen odejít do Kraslic, kde až do smrti zastával funkci vedoucího Městské osvětové besedy, resp. ředitele Kulturního domu. Herecky se podílel na třinácti filmech zcela rozdílných žánrů a kvalit, do nichž přispěl vesměs epizodními i většími rolemi, např. kytaristy a kapelníka orchestru (Nevíte o bytě?, 1947), herce (Červená ještěrka, 1948), inspicienta (Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář, 1949), člena závodního výboru (Zocelení, 1950), příslušníka SNB (Akce B, 1952; Nechte to na mně, 1955), detektiva (Kavárna na hlavní třídě, 1953), svatebčana (Cirkus bude!, 1954), konšela (Psohlavci, 1955), dále si zahál ve filmech: Past(1950), Májové hvězdy (1959), aby se naposledy před svou předčasnou smrtí objevil jako skladník v historickém dramatu M. Friče o vzpouře českých vojáků za 1. světové války Hvězda zvaná Pelyněk (1964). Výjimečně se objevil i na obrazovce v hudebním pořadu Z. Podskalského Babičina krabička (1963).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!