V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VOBORNÍKOVÁ, Miluše

Miluše VOBORNÍKOVÁ (* 25. 12. 1949 Mladá Boleslav)  – zpěvačka a herečka; manželka zpěváka Petra Spáleného (* 1944). Vystudovala střední zdravotní školu ve svém rodišti (1967) a odbornou pěveckou průpravu absolvovala na Lidové konzervatoři v Praze (1969). Na základě konkursu ji angažovali do divadla Semafor (1968), kde účinkovala jak v představeních J. SuchéhoJ. Šlitra, tak zejména skupiny M. Šimka a Jiřího Grossmanna (1968–72). Čelné umístění v pěveckých soutěžích Děčínská kotva 1970 a Bratislavská lyra 1970 odstartovalo její úspěšnou dráhu sólové zpěvačky populárních písní, a to hlavně ve spolupráci se skupinou Apollo, která trvá dodnes. Převážnou většinu jejích gramofonových nahrávek vydal Supraphon. Herecky se příležitostně uplatnila v televizi: s V. Menšíkem Lev je v ulicích (1972), s W. Matuškou Miláček (1972) aj. i ve filmu, kde zaujala postavou atraktivní tmavovlásky Markéty v psychologickém snímku J. Kačera Jsem nebe (1970). Drobné role hrála ve filmech Ženy v ofsajdu (1971) a Hodinářova svatební cesta korálovým mořem (1979). Na obrazovce ji mohli diváci vidět v tv. záznamu semaforského představení Smutek bláznivých panen (1986). V letech 2001–02 účinkovala i v muzikálech (Kapuletová v Romeovi a Julii, kněžna v Babičce).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!