V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VLKOVÁ, Dana

Dana VLKOVÁ (* 1950 Praha)  – zpěvačka a herečka. Od dětství navštěvovala Kulínského dětský rozhlasový sbor (dnešní Bambini di Praga). Po maturitě na SVVŠ se zaměřením na francouzštinu začala studovat pedagogickou fakultu UK a vystupovat se skupinou Jezinky. Pak přijala nabídku J. Laufera na účast v jeho programech, začala zpívat profesionálně (1980 s H. Buštíkovou založily duo Kamelie, mj. vydaly šest LP desek a prorazily do rozhlasu, na tv. obrazovku a nakonec i na zahraniční podia) a účinkovat i ve filmu. Debutovala rolí studentky Anny-Marie v příběhu A. Kachlíka My ztracený holky (1972), pak hrála zpěvačku a také jednu z bordelových slečen ve filmu Anděl s ďáblem v těle (1983) a „francouzskou“ zpěvačku Madeleine ztělesnila v Prodavači humoru (1984) J. Krejčíka. Objevila si na tv. obrazovce v hudební komedii Noc na zámku (1981) a v pohádce Černovláska (1988). Největší role ji čekala na závěr filmografie: svůdná paní Irma ve zfilmování předlohy Oty Pavla Smrt krásných srnců (1986) K. Kachyni. Poté se už věnovala jen populární hudbě.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!