V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VLČKOVÁ, Věra

Věra VLČKOVÁ provdaná Vocelková (* 9. 5. 1944 Kroměříž, † 21. 12. 1989 Praha)  – herečka. Láska k divadlu ji přivedla na kroměřížské jedenáctiletce do řad studentského dramatického souboru. Po ročním studiu na pedagogické fakultě v Brně (obory ruština a tělocvik) se definitivně rozhodla pro herectví, které absolvovala na JAMU (1966). První angažmá nastoupila v plzeňském Divadle J. K. Tyla, na jehož prknech se vyprofilovala v dramaticky vypjatých postavách hrdinek českého i světového repertoáru (Antigona, Romeo a Julie, Zkrocení zlé ženy, Idiot, Hamlet, Tetovaná růže, Medea, Svátost nejsvětější, Tři sestry). Roku 1981 se stala členkou Realistického divadla Zdeňka Nejedlého v Praze, kde setrvala až do své předčasné smrti. Zde vytvořila plejádu osobitých postav, v nichž dovedla spojovat vnitřní prožitek s dokonalým technickým zvládnutím rolí (Racek, Zpráva o chirurgii města N., Ondina, Sluha dvou pánů, Othello, Rodinný portrét, Její pastorkyňa, Richard II.). V kině na sebe upozornila hned svou první rolí pohledné zdravotní sestry Jiřiny Kotové, podezřelé z vraždy svého záletného milence (J. Langmiler), v Herzově kriminálním psychologickém dramatu Znamení Raka (1966). J. Herz ji obsadil i do epizodní roličky lehké holky ve své okupační tragikomedii Spalovač mrtvol (1968). Nejčastěji se uplatnila v kriminálním žánru (Případ mrtvého muže, 1974; Muž z Londýna, 1974; Radikální řez, 1983; Druhý tah pěšcem, 1985) a v komediích, které jí nabídly úlohy atraktivních blondýn na vedoucích pozicích: primářka (Jak básníkům chutná život, 1987), div. režisérka (Vážení přátelé, ano, 1989) a ředitelka školy (Vrať se do hrobu, 1989). Z této řady vybočovala menší postava německé matky, znásilněné velitelem koncentračního tábora (Oleg Tabakov) v Moskalykově psychologickém válečném dramatu Kukačka v temném lese (1984). Diváci se s ní setkávali nepravidelně i na tv. obrazovce v inscenacích a filmech, např. Této noci v tomto vlaku (1983), O mrtvých jen dobře (1985), Rudin (1985), Zrcadlo nenávist (1987) a v seriálech Panoptikum Města pražského (1986–87) a Dobrodružství kriminalistiky (1989).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!