V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VLČEK, Oldřich

Oldřich VLČEK (* 18. 5. 1939 Zlín)herec a dramatik; manžel herečky a tv. hlasatelky Zdeny Vařechové (1939–1999). Po ukončení studia herectví na JAMU (1962) strávil jednu sezonu v Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci, než nastoupil vojenskou prezenční službu. Z dvouletého angažmá ve Státním divadle v Ostravě odešel roku 1967 do trvalého svazku činohry Národního divadla v Praze, jehož platným členem je dodnes. Pro elegantní a líbivý zjev byl zpočátku obsazován především do nejrůznějších postav mladých floutků, rozmazlených, drzých i bezcharakterních mladíků (Ferdinand v Úkladech a lásce, Edmund v Cestě dlouhého dne do noci, Treplev v Rackovi). V repertoáru naší první scény se objevuje většinou ve středních či nevelkých postavách, z nichž mnohé mají co do činění s různými podobami víry (Saténový střevíček, Oidipús vladař, Bloudění, Pašije). K účinkování ve filmu se dostal výjimečně a jen v menších rolích kriminalistů a policistů (Město nic neví, 1975; Víkend za milión, 1987; Ceremoniář, 1996), armádního četaře (Sokolovo, 1974) a lékaře (Motiv pro vraždu, 1974). Upravuje div. hry a napsal několik tv. a film. scénářů a div. aktovku o Antonínu Dvořákovi Velikonoce 1894 aneb Jak vznikly Dvořákovy Biblické písně. Podle jeho námětu a scénáře natočil J. Menzel nostalgickou retrokomedii o průkopnících kinematografie Báječní muži s klikou (1978), v níž si zahrál obchodníka s filmy pana Berouska. Spolupracuje také s rozhlasem a několikrát si zahrál i na tv. obrazovce (mj. Karakter, 1983; Den, kdy nevyšlo slunce, 2001; Malé velké gatě, 2006; povídka Kostel z tv. cyklu 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem, 2007; Sběratelé, 2008). V letech 1998–2004 vyučoval na Vyšší odborné škole herecké v Praze.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!