V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VLČEK, Karel

Karel VLČEK (* 18. 8. 1926 Kladno, † 6. 5. 1978 Praha)  – herec. Bez hereckého vzdělání sbíral profesní zkušenosti od počátku 50. let na oblastních scénách (Most, Mladá Boleslav, Nový Jičín, Liberec, Plzeň) a svou jevištní činnost završil dlouholetým angažmá v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého v Praze (1962–78). Filmování v jeho herecké tvorbě představovalo velmi okrajovou linii s drobnými rolemi hradního zbrojnoše (Královský omyl, 1968), faráře (Už zase skáču přes kaluže, 1970), pořadatele (Ucho, 1970), maďarského hraběte (Zločin v Modré hvězdě, 1973), agrárního poslance Rudolfa Berana (Dny zrady, 1973) a pana domácího (Dům Na poříčí, 1976), vesničana (Proč nevěřit na zázraky, 1977). Pravidelnějším hostem byl v tv. studiích, kde účinkoval mj. v inscenacích (Případ Morrison, 1964; Marťanská kronika, 1964; Dvě z Říma, 1966; Lidé na křižovatce, 1971; Jak to bylo v Únoru, 1972; Otevřený okruh, 1973; Vrtkavý král, 1974; Dopis psaný španělsky, 1980; Principálkla, 1986) a tv. kamery ho zachytily v záznamech divadelních představení (S láskou nejsou žádné žerty, 1969; Dva na koni, jeden na oslu, 1977). Jeho charakteristický chraplavý hlas nalezl za rozhlasovým a dabingovým mikrofonem.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!