V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VLASÁKOVÁ, Vlasta

Vlasta VLASÁKOVÁ provdaná 1. Rajnerová (* 7. 10. 1921 Praha, † 2. 3. 1983 Ostrava)herečka, manželka herce Z. Dřevojánka. Absolvovala herectví na Státní konzervatoři v Praze (1946) a na DAMU (1948) a celý umělecký život spojila se Státním divadlem v Ostravě (1948–83). První kontakt s filmem navázala prostřednictvím úlohy dívky jednoho ze zbojníků (J. Dohnal) v Krňanského adaptaci Olbrachtova románu Nikola Šuhaj (1947). Do poloviny 50. let vytvořila ještě několik menších i větších vedlejších rolí mladých manželek (Němá barikáda, 1949; Případ dr. Kováře, 1950; Na konci města, 1954; Hra o život, 1956; Jurášek, 1956). Po patnáctileté pauze se před kameru vrátila obdobným typem postav zralejšího věku v politicky exponovaných normalizačních filmech: příslušnice protinacistického odboje Milada v Čechově okupačním dramatu Klíč (1971), ovdovělá matka českého vojáka Jaroslava Lukáše (M. Nohýnek) v koprodukčním čs.-sovětském snímku Borisek – malý seržant (1975), manželka sedláka Ferdoše Pernici v Kachlíkově venkovské agitce O moravské zemi (1977), lékařka zvaná Železná panna v Brynychově dramatu Hněv (1977). Spolupracovala s rozhlasem a uplatňovala se také v televizi (Plukovník Chabert, 1967; Pláňata, 1975; Splynutí duší, 1976; Haldy, 1978; seriál 30 případů majora Zemana, 1974–79).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!