V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VLACHOVSKÝ, Milan

Milan VLACHOVSKÝ (* 31. 12. 1935 Praha, † 13. 2. 2000 Plzeň)  – herec. Pražský rodák, který vyrůstal v Kardašově Řečici. Vyučil se strojním zámečníkem, nastoupil do továrny, ale pilně ochotničil v milevském amatérském souboru. Na profesionální dráhu nastoupil v Beskydském divadle v Novém Jičíně (1960–62) a pokračoval v mládežnickém Divadle Julia Fučíka v Brně (1962–63) a Divadle pohraniční stráže v Chebu (1964–66) Od roku 1966 do odchodu do penze (1992) byl členem činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde vytvořil na stovku rolí, v nichž dominovaly postavy se složitým či tragickým osudem (Jonáš Curry v Nashově Obchodníkovi s deštěm, George ve Steinbeckově hře O myších a lidech, Danton i Robespierre v Büchnerově Dantonově smrti, Tartuffe ve stejnojmenné Molièrově hře, tatínek ve Steigerwaldově Tatarské pouti, profesor v Kohoutově Ubohém vrahovi). V českém filmu výraznější stopu nezanechal. Debutoval epizodkou vojáka v Kovalově „životopisném“ snímku Julek (1979), byl vězněm (Nebo být zabit, 1985) i příslušníkem VB (Discopříběh, 1987) a montérem Frantou v koprodukčním snímku Atrakce švédského zájezdu (1989). Od konce 80. let a hlavně po odchodu do penze hojně účinkoval v dramatických pořadech studia Čs. rozhlasu Plzeň.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!