V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VLACHOVÁ, Eva

Eva VLACHOVÁ rozená Vavrušková, provdaná Schneiderová (* 12. 10. 1927 Hradec Králové)  – herečka; matka herce D. Schneidera. Jako patnáctiletá začínala v Pražském dětském divadle a po soukromých studiích herectví u Lydie Wegenerové-Salmové (1946–48) a zpěvu u profesorky Frankenbergové byla členkou oblastních divadel v Pardubicích (1949–50), Karlových Varech (1950–61) a Příbrami (1961–62). Poprvé si vyzkoušela práci před kamerou v jedné z hlavních postav jako dělnice v Tesle Andulka Jiráková v Myzetově hudební komedii Písnička za groš (1952). Další její příležitostná účast ve filmech obnášela už jen epizodní role, někdy určené alespoň profesí, ale i bez určení: (Florenc 13,30, 1957), prostitutka Leopolda (Policejní hodina, 1960), servírka (Nahá pastýřka, 1966), host (Ta třetí, 1968), žena před tankem (Maratón, 1968), zákaznice (Přehlídce velím já!, 1969), prodavačka Smoková (Léto s kovbojem, 1976), žena s nákupem (Já už budu hodný, dědečku!, 1978). Nejčastěji byla zdravotní sestrou (Jakou barvu má láska, 1973; Pokus o vraždu, 1973), ale i ženou zraněného muže (Noc oranžových ohňů, 1974) či matkou v nemocnici (Po stopách krve, 1969), kdy pacientem byl její skutečný syn D. Schneider. Hrála i manželku v krátkém snímku FAMU Sváteční jezdec (1969). Mnoho šancí nedostala ani na obrazovce: tv. film Lepší pán (1971) a seriál 30 případů majora Zemana (1974–79).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!