V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VLADYKOVÁ, Naděžda

Naděžda VLADYKOVÁ (* 192?)herečka. Pochází z jižních Čech a od dětství se zajímala především o tanec, který studovala u různých mistrů v Českých Budějovicích a jezdila se zdokonalovat i do Prahy k J. Nikolské. Roku 1938 složila zkoušky na dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze, ale pak se rozhodla pro tanec, do školy nenastoupila a nadále se u Nikolské školila v baletu. Divadlo ji však stále lákalo, a tak soukromě studovala herectví u M. Markové-Nekolové, s jejíž skupinou vystoupila poprvé na jevišti Umělecké besedy (1940) jako Božena Junková v inscenaci Tetaurových Milostných mámení. Její hereckou přípravu pak dovršily podnětné pokyny Jana Bora, šéfa činohry Národního divadla v Praze. Po mimopražském hostování, hlavně v Jihočeském národním divadle v Českých Budějovicích (vynikla především jako Ibsenova Nora), se vrátila do Prahy, kde ji angažovali do souboru holešovické Uranie (1941–43). Na této tehdy velice progresivní scéně se uplatňovala vesměs v menších rolích venkovských dívek (Zuzka v Gazdině robě), ale osvědčila se i v moderním společenském veseloherním repertoáru (Sednout, pane profesore, Dívka se džbánem, Talisman aj.). Mladou herečku něžného půvabu k filmu přivedl režisér M. Frič, když jí svěřil úložku venkovského děvčete Mařenky v adaptaci Hálkovy povídky Muzikantská Liduška (1940) a větším úkolem ji poté obdaroval v komedii Prstýnek (1944). Ztělesnila opět venkovské děvče Barušku, zprvu milou a pak ženu mužného a nenapravitelného pytláka Honzy Sochora (O. Korbelář), jejichž dcera rovněž Baruška (J. Dítětová) odolá dvoření mladého knížete Roberta (Z. Dítě). Mezitím se objevila v roličce Šimákové v Posledním Podskaláku (1940) J. Svitáka a v epizodce hosta ve Vávrově dramatu Šťastnou cestu (1943). Na konci okupace hrála služku Barunku v krátkém autorském filmu Karla Steklého Prosťáček (1945) a pěkná rolička svěží venkovské dívky Stázky (jedné z žen kolem rady Koháka, ústředního hrdiny v podání F. Hanuse) jí připadla v Krškově poetické komedii Řeka čaruje (1945), dokončené a uvedené do kin po válce. Před odchodem do zahraničí (1947) se rozloučila s českým publikem na jevišti jako členka Činohry 5. května (1945–46) a na film. plátně vedlejší úlohou komorné Barušky u Heranových (O. KorbelářM. Glázrová) v Cikánově psychologické detektivce Lavina (1946). O jejích dalších osudech se nepodařilo nic zjistit.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!