V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČECH, Dobroslav

Dobroslav ČECH (* 26. 5. 1927 Praha, † 1. 3. 1997 Karlovy Vary)  – herec. Začínal jako mladík po 2. světové válce v Pražském divadle pro mládež, pak krátce působil v Městském divadle na Královských Vinohradech a v Divadle státního filmu. Od roku 1949 prošel řadou krátkodobých angažmá v oblastních divadlech (Hradec Králové, Pardubice), byl členem činohry Státního divadla v Brně (1956–60) a pak dva roky brněnského Divadla bratří Mrštíků, než natrvalo roku 1963 zakotvil v Karlových Varech. Ve filmu se objevil jen v menších rolích myslivce (Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář, 1949), otce těžce zraněného chlapce (Zlé pondělí, 1960), četnického praporčíka Josefa Hoška (Dny zrady, 1973), funkcionáře ROH (Na konci světa, 1975) a starého muže (Od vraždy jenom krok ke lži, 1982). Pobyt na oblastní scéně zapřičinil i minimum rolí na obrazovce (Někdo schází u stolu, 1988).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!