V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VÍTŮ, Marta

Marta VÍTŮ též  Marta Chmelová Vítů (* 13. 6. 1970 Praha)herečka. Vystudovala imunologii na Přírodovědecké fakultě UK (1994), ale nakonec převážila láska k divadlu. Už za studií (od 1988) hrála v pražském A-studiu Rubín (mj. matka v Topolově Slavíku k večeři, Julie ve Strindbergově Slečně Julii), hostovala v Divadle Na zábradlí (Verunka v Našich furiantech) a roku 1996 nastoupila do Činoherního studia Ústí nad Labem, kde působí dodnes (mj. Olga v Čechovových Třech sestrách, matka ve Slavíku k večeři, Lebeděvová v Čechovově Ivanovovi). Hostovala i v pražském Činoherním klubu (Irina ve Třech sestrách) a na dalších scénách. Ve filmu debutovala rolí zdravotní sestřičky v Tycově dramatu Žiletky (1993), roli Nadi měla v krátkém filmu FAMU Sběratel (1995) a zatím naposledy se na plátně objevila jako maminka Angely (T. Nvotová) v povídce Maminčin andílek z komedie Olgy Dabrowské Kuličky (2008). Na obrazovce hrála v tv. filmu Nebe, peklo, ráj (1991) a v seriálech Ordinace v růžové zahradě (2005) a Zázraky života (2010).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!