V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VÍTEK, Karel

Karel VÍTEK (* 16. 10. 1936 Radostovice u Mladé Vožice)  – zápasník, judista, kaskadér a herec. Už na SPŠ začal trénovat judo a na vojně se v Dukle sešel se Z. Srstkoua dalšími budoucími kolegy z týmu kaskadérů FSB. Po ukončení aktivní sportovní dráhy se stal trenérem oddílu Judo klub Sparta Praha, při zaměstnání vystudoval ČVUT a od počátku 60. let se začal uplatňovat ve filmu jako kaskadér a dubl za jiné herce v nebezpečných situacích (Kohout plaší smrt, 1961; Tarzanova smrt, 1962 aj.) včetně koprodukčních snímků (mj. Most u Remagenu, 1968) i v zahraničních filmech natáčených zčásti u nás (mj. Na západní frontě klid, 1979). Zároveň se objevoval i jako epizodista: rváč (Limonádový Joe aneb Koňská opera, 1964), kaskadér (Ukradená vzducholoď, 1966), příslušník amerického komanda (Já, spravedlnost, 1967), vězeň (Maratón, 1968), dřevorubec (Objížďka, 1968), policista (Zabil jsem Einsteina, pánové…, 1969), zápasník (Slasti Otce vlasti, 1969), příslušník VB (Odvážná slečna, 1969), venkovan (Den sedmý, osmá noc, 1969), gangster („Čtyři vraždy stačí, drahoušku“, 1970), člen speciální čety (Ďábelské líbánky, 1970), zřízenec v divadle („Pane, vy jste vdova!“, 1970). Až do počátku 90. let takto natočil na 150 snímků, přičemž (na rozdíl od méně šťastnějších kolegů, kdy někteří i zahynuli) se zranil pouze při dublování F. Viceny (Klíč, 1971). Naproti tomu televize jeho služeb využila jen minimálně, např. v seriálu Pan Tau (1969). Po listopadovém převratu krátce sloužil v ochrance prezidenta V. Havla. Tato dnes už judistická legenda dodnes cvičí a vede i malý oddíl v Mladé Vožici.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!