V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VIŠNÝ, Juraj

Juraj VIŠNÝ (* 7. 6. 1937 Bratislava)  – slovenský architekt, kulturista a příležitostný herec. Vedle architektury pěstoval i sporty a od roku 1957 se zaměřil na kulturistiku, v níž vynikl (v roce 1968 se stal historicky prvním absolutním mistrem ČSSR v kulturistice, konaném v Bratislavě). Právě na základě vypracované muskulatury mu Václav Vorlíček svěřil hlavní roli supermana v komedii Kdo chce zabít Jessii? (1966), a tak se stal prvním čs. kulturistou, který se uplatnil na film. plátně. Na základě úspěchu tohoto snímku získal další roli řidiče kamionu ve filmu Objížďka (1968) J. Macha. Další plány včetně koprodukčních zničila srpnová okupace, po níž odešel do švýcarského exilu, kde žije dosud. S manželkou Alicí vydal cestopisné knihy Spomienky na naše potulky svetom Mestá sveta.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!