V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VÍŠEK, Jan

Jan VÍŠEK (* 7. 8. 1922 Praha, † 10. 1. 1993 Praha)  – herec. Po absolvování hereckých studií na Státní konzervatoři v Praze (1948) a na DAMU (1949) působil výhradně na pražských scénách: Městské oblastní divadlo Libeň (1949), D 51 – Armádní umělecké divadlo (1950–55), Divadlo satiry (1955–57), Divadlo ABC (1957–62) a od roku 1962 Městská divadla pražská. Na film. plátně se poprvé mihl v bezejmenné epizodce (Písnička za groš, 1952) a v dalších téměř třech desítkách filmů vytvořil drobné postavy, většinou vojáků a důstojníků (Dnes večer všechno skončí, 1954; Stříbrný vítr, 1954; Zlatý pavouk, 1956; Tenkrát o vánocích, 1958; Hvězda zvaná Pelyněk, 1964), lékařů (Já truchlivý Bůh, 1969; Po stopách krve, 1969; Vím, že jsi vrah…, 1971; Návraty, 1972) a ředitelů (Oči pro pláč, 1983; Výjimečná situace, 1985). Zahrál si také zatýkajícího strážníka (Lupič Legenda, 1972), recepčního (Osud jménem Kamila, 1974) a myslivce (Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, 1979). Dvakrát před kamerou propůjčil tvář autentickým postavám politického života naší novodobé historie: člen Fierlingerovy Košické vlády, ministr ochrany práce a sociální péče Jozef Šoltész ve Vávrově Osvobození Prahy (1976) a kancléř Jaromír Smutný v Traplově tendenční agitce Vítězný lid (1977). Objevoval se i na tv. obrazovce, a to zejména v seriálech (Pan Tau, 1969; 30 případů majora Zemana, 1974–79; Panoptikum Města pražského, 1986–87; Případ pro zvláštní skupinu, 1989; Dobrodružství kriminalistiky, 1989).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!