V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VIŠČAKOVÁ, Jana

Jana VIŠČAKOVÁ provdaná Pátková (* 1956 Praha)herečka. V patnácti letech odjela s rodiči do běloruského Minska, kde začala studovat herectví na Divadelním a filmovém institutu. Po čtyřletém studiu se vrátila do Prahy a dostala angažmá ve Státním divadelním studiu. Pak se stala členkou Činoherního klubu, odkud po roce odešla do Semaforu (Má hlava je včelín, Sladký život blázna Vincka, Smutek bláznivých panen). Ve filmu debutovala charakterní rolí zdravotní sestry Mileny v Trančíkově filmu Koncert pre pozostalých (1976), zatímco český film jí nabídl nejprve komediální roli laborantky Klárky v Sirového filmu Paragraf 224 (1979), pak roli sestry z psychiatrie v Schulhoffově komedii Já už budu hodný, dědečku! (1978) a roli blondýny v další komedii V podstatě jsme normální (1981). Ztělesňovala však i záporné typy, v Křehkých vztazích (1979) to byla dívka z televize, pak hrála prostitutky ve filmech Šílený kankán (1982), Anděl s ďáblem v těle (1983) a Tísňové volání (1985). Po úloze turistky v komedii Jára Cimrman, ležící, spící (1983), artistky v neveselé komedii J. Krejčíka Prodavač humoru (1984) a manželky v Jirešově černé komedii podle Parálova románu Katapult (1983) si zahrála i dvorní dámu v Pohádce o Malíčkovi (1985) a novomanželku Uf-oni jsou tady (1988). Zatím naposledy se objevila v koprodukčním dramatu K. Kachyni Poslední motýl (1990). Na tv. obrazovce hrála hlavně v seriálech: 30 případů majora Zemana (1974–79), Stříbrná pila (1978), Létající Čestmír (1983), Slavné historiky zbojnické (1985) a Druhý dech (1989), výjimečně i ve filmech (Šampáňo, 1989). Uplatnila se v dabingu i jako manekýna, od počátku 90. let se však odmlčela.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!