V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VILSKÝ, Antonín

Antonín VILSKÝ vl. jm. Wittlich (* 27. 8. 1905 České Budějovice, † 1999)  – herec a divadelní režisér a ředitel; bratr herce B. Vilského a operetních hereček a zpěvaček Vlasty Vilské (1911–1984) a Jarmily Vilské-Uhlířové (1913–po 1966?), které si ojediněle zahrála i ve filmu (správcová v Poslední růži od Casanovy, 1966). Během 20. let prošel školou různých div. společností, v letech 1929–30 hrál v Českém divadle Olomouc, poté v Moravské komorní zpěvohře (1931–33, umělecký šéf), pak ve vlastní div. společnosti Dobrá opereta (1934–36), Jihočeském národním divadle České Budějovice (1937–45, též ředitel), Městském divadle Plzeň (1945–48, režisér operety), Vinohradském divadle v Praze (1948–51 a 1954–58), Divadle hlavního města Prahy Karlín (1952–54) a od roku 1958 působil mimo divadlo. V českém filmu zanechal jen nepatrnou stopu čtyřmi epizodními rolemi: rekreant Stehlík (Dovolená s Andělem, 1952), abiturient (Měsíc nad řekou, 1953), neurčenou rolí (Jestřáb kontra Hrdlička, 1953) a po dvacetileté odmlce se objevil na plátně už naposled jako komunistický poslanec v Kachlíkově tendenční historické rekonstrukci sjezdu KSČ Dvacátý devátý (1974).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!