V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VIKUSOVÁ, Blanka

Blanka VIKUSOVÁ (*  28. 5. 1925 Horní Mokropsy, okres Praha-západ, †  23. 8. 2011, Praha)  – herečka; bývalá manželka herce a divadelního režiséra S. Remundy. Absolvovala pražskou Státní konzervatoř (1944) a angažmá nastoupila ještě za okupace v Horáckém divadle Třebíč – Jihlava (1944–48), poté přešla do Prahy, kde účinkovala od roku 1948 v Městském oblastním divadle Žižkov, respektive Libeň, přejmenovaném na Divadlo S. K. Neumana. Nejprve hrála v osvětovém snímku Dimitrije Plichty Aby nebyli sami (1958) a pak herečku Vandu ve školním filmu posluchače FAMU Allana Elgarta Změny a proměny (1967). V celovečerním filmu debutovala až v 70. letech, kdy s F. Krůtou hrála rodiče hlavní hrdinky Božky (E. Hudečková) v Hanibalově psychologickém příběhu Dvě věci pro život (1972). Více příležitostí jí poskytla televize v pohádkách a inscenacích: Čas jeřabin (1963), Princ Chocholouš (1974), Poslední koncert (1979), Ohňostroj v Aspern (1987) i seriálech Chalupáři (1975), Dnes v jednom domě (1986), Přísahám a slibuji (1990) a Saturnin (1994). Její podmanivý hlas našel uplatnění i v rozhlase. Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1995).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!