V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VIKOVÁ, Marie

Marie VIKOVÁ provdaná Tuláčková (* 14. 7. 1935 Olomouc)  – herečka. Absolvovala pražskou DAMU (1959), ale celá její jevištní herecká dráha je spojena se souborem Divadla Petra Bezruče v Ostravě, jehož emeritní členkou je dodnes a kde vytvořila řadu pozoruhodných rolí. Za úlohu stařeny v současné maďarské hře Kuřecí hlava autora Gyóryho byla navržena na cenu Literárního fondu (dnešní Thálie). Ve filmu zatím zanechala jen nevelkou stopu epizodami prodavačky (Město nic neví, 1975), manželky řidiče (Hrozba, 1978), a po delší odmlce bosorky v Jakubiskově historickém thrilleru Bathory (2008) a tetky Křepelkové ve Šmídmajerově pohádce Peklo prince (2009). Její význam vedle jevištní činnosti a spolupráce s rozhlasem a televizí, zejména s ostravským tv. studiem (To se ti povedlo, tatínku, 1987; Mládí na prodej, 1991; Digitální čas, 1991), tkví hlavně v pedagogické a organizační práci. Léta působila na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a dnes na ZUŠ Klimkovice. Spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava, podílí se na koncertech Mezinárodního koncertního festivalu Praha přípravou a interpretací současného melodramu. Působí také v odborných porotách a inspiruje básníky i hudební skladatele.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!