V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČÁSTEK, Miroslav Gabriel

Miroslav Gabriel ČÁSTEK (* 24. 3. 1937 Brno)  – herec, recitátor, dramatik a režisér; manžel herečky J. Hlaváčkové. Od ukončení hereckého studia na JAMU (1962) působil čtyři sezony ve Státním divadle v Brně, další angažmá měl v pražském Divadle E. F. Buriana (1966–68) a ve Státním divadle v Brně (1968–74 a znovu 1987–90), když působil i ČST Brno (1965–78) a také v brněnském Krajském kulturním středisku (1981–86). Roku 1990 založil v Brně Divadlo Miroslava Částka a věnuje se interpretaci monodramatických textů a pořadů, s nimiž hostuje na různých komorních scénách po celé republice (mj. Čechovův Újezdní Hamlet, Vančurův Luk královny Dorotky). Film. diváci ho poprvé poznali v úloze bývalého majitele pily a protikomunistického záškodníka Karla Matouše v dramatu Štěpána Skalského Cesta hlubokým lesem (1963), pak se jako saxofonista objevil v Jasného vesnické kronice Všichni dobří rodáci (1968) a zpodobnil komunistického spisovatele Ivana Olbrachta v politické agitce A. Kachlíka Dvacátý devátý (1974). Poté si zahrál v dalším tendečním snímku Tichý Američan v Praze (1977) a po dlouhé odmlce se objevil v rodiném dobrodružném snímku Poklad rytíře Miloty (1989). Na obrazovce se objevil v několika filmech či inscenacích (Šťastný Jim, 1969; Candida, 1969; Cesta, který nikam nevede, 1971; Odchod bez řádů, 1982; Sestra Amáta, 1989; Případ Salieri, 1991). Je členem laického sdružení sv. Dominika (terciářem dominikánského řádu) a své pořady po roce 1990 často uvádí v sakrálních prostorách, když repertoár doplnil i o duchovní pořady (T. S. Eliot Vražda v katedrále).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!