V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VICENOVÁ, Naděžda/Naďa

Naděžda/Naďa VICENOVÁ rozená Prchalová, provdaná 1. Hovorková (* 24. 2. 1939 Radotín, okres Praha-jih)  – herečka; manželka herce F. Viceny. Chtěla být učitelkou, ale záliba v recitaci a později i melodramech ji přivedla k divadlu. Stala se členkou radotínského ochotnického spolku Čechie. Po absolvování DAMU (1960) na sezonu nastoupila do Státního divadla Brno (1960–61), poté působila na oblastních scénách (Jihočeské divadlo České Budějovice, 1961–65; třicet let v Divadle Jaroslava Průchy, respektive Středočeském divadle Kladno – Mladá Boleslav, 1966–97) a pak až do odchodu na odpočinek hrála v pražském Divadle v Dlouhé (1998–2004). Ve filmu dostala spíše menší roličky. Vůbec poprvé jako mladá žena v reklamním kriminálním snímku Zbytečný motiv (1960) studenta FAMU Karla Němce. Na film. plátně debutovala jako asistentka (Poklad byzantského kupce, 1966), zdravotní sestra v porodnici ve Svobodově povídce Rukojmí z triptychu Motiv pro vraždu (1974), sekretářka Emilka ve Svobodově Oddechovém čase (1977) a stejnou roli měla v povídce Návraty (Figurky ze šmantů, 1987), rychtářkou byla v pohádce S čerty nejsou žerty (1984), kde se sešla s manželem, role učitelky jí připadly ve filmech Má láska s Jakubem (1982) a Smradi (2002). Na tv. obrazovce ji mohli diváci vidět hlavně v seriálech (Muž na radnici, 1976; Slavné historky zbojnické, 1985; Bylo nás šest, 1985; Druhý dech, 1988; Policajti z předměstí, 1999; Comeback, 2008; Vyprávěj, 2009) i v tv. filmech Území strachu (1986), Agentura Puzzle: Pohřeb(2004) v tv. hrách (Mojžíš, 1992; Soudné sestry, 2007) či pohádce Pohádkové počasí (2008). K pedagogické činnosti se nakonec dostala jako vedoucí dramatického kroužku v LŠU a hlasová poradkyně kladenského loutkového divadla.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!