V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VEVERKA, Karel

Karel VEVERKA (* 7. 9. 1871 Praha, † 25. 6. 1945 Plzeň)  – operní pěvec-basista, herec, divadelní ředitel a režisér; manžel pěvkyně Anny Veverkové-Kettnerové (1869–1960). Po maturitě na gymnáziu v Praze se školil ve zpěvu u J. L. Lukese. Roku 1898 několikrát vystoupil pohostinsky v Národním divadle v Praze, kde byl tři následující sezony angažován, ale většinou zpíval jen úlohy střední a malé. V letech 1903–12 působil jako zpěvák i režisér v Norimberku, Düsseldorfu, Brémách a Elberfeldu. Po návratu do vlasti se stal ředitelem a vrchním režisérem v plzeňském divadle (1912–19 a 1926–31). Mezitím šéfoval Jihočeskému a Východočeskému divadlu. Roku 1931 se vzdal umělecké a podnikatelské činnosti na jevišti. Později nalezl uplatnění jako herec v českém filmu, do jehož ateliérů vkročil sice až v pětašedesáti letech, ale zanechal v něm poměrně výraznou stopu v podobě epizodních i středních rolí v téměř čtyřiceti filmech (jen za rok 1937, kdy debutoval, jich natočil šestnáct!) předních i rutinních režisérů té doby: V. Binovce, V. Slavínského, G. Hašlera, hrál i ve snímcích Miroslava Cikána, K. Lamače, M. Friče, V. Wassermana, H. Haase aj. Zjev ho předurčoval do úloh justičních a jiných činovníků: prezident soudu (Advokátka Věra, 1937), předseda soudního senátu (Hordubal, 1937), notář (Děvčátko z venkova, 1937), člen polního soudu (Zborov, 1938, zde si zahrál i s B. Veverkou, s nímž se někdy omylem zaměňuje), sekční šéf (Jarka a Věrka, 1938), radní (Lízin let do nebe, 1937; Lízino štěstí, 1939) nebo farář (Městečko na dlani, 1942). Často a s jistotou se pohyboval v lékařském prostředí: primář (Láska a lidé, 1937), plukovní lékař MUDr. Klíma (Poručík Alexej Rjepin, 1937), psychiatr (Pán a sluha, 1938), MUDr. Květoň (Zlatý člověk, 1939), kardiolog Kovář (Pacientka doktora Hegla, 1940), lékárník (Host do domu, 1942) a výjimečně i pacient (U pokladny stál…, 1939). Pohyboval se i ve světě umění jako básník Bohdan Kaminský (Za tichých nocí, 1940), div. ředitel (Bláhové děvče, 1938; Advokát chudých, 1941), předseda komise na konzervatoři (Barbora Hlavsová, 1942), maestro Luigi (Píseň lásky, 1940) nebo jen zpěvák (Přednosta stanice, 1941). Stál v čele rozličných firem (Vdovička spadlá z nebe, 1937; Vyděrač, 1937; Co se šeptá, 1938), stejně jako dokázal být správcem velkostatku (Poznej svého muže, 1937), sedlákem (Jan Výrava, 1937; Naši furianti, 1937; Boží mlýny, 1938), železničářem (Srdce na kolejích, 1937), zahradníkem (Děvčata nedejte se!, 1937), hostinským (Vandiny trampoty, 1938) či venkovanem (Prstýnek 1944; poslední film, který natočil). Někdy představoval pouhého hosta (Druhé mládí, 1938; Dívka v modrém, 1938). Většina diváků si ho asi vybaví z komedií M. Friče: nesympatický komorník falešného mahárádži v burianovské komedii Tři vejce do skla (1937) a přísný ředitel gymnázia v Cestě do hlubin študákovy duše (1939).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!