V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČÁROVÁ, Dagmar

Dagmar ČÁROVÁ (* 3. 6. 1958 Litoměřice)herečka; manželka herce P. Olivy. Po maturitě na pražském Gymnáziu Jana Nerudy v Hellichově ulici, kde byla členkou tamního divadelního kroužku, vystudovala herectví na DAMU (1981). Poté byla deset let členkou souboru Divadla E. F. Buriana až do zániku scény. Od roku 1993 působí ve svobodném povolání a věnuje se téměř výhradně dabingu, při kterém využívá znalost několika cizích jazyků (do češtiny namlouvá Sandru Bullock, Jodie Foster, Kim Basinger, Sigourney Weaver, Susan Sarandon, Emmu Thompson, Beverly D´Angelo, Kate Capshaw, Natashu Henstridge, Cybill Shepherd ad.; její hlas znají diváci ze seriálů a telenovel Melrose Place, Ally McBeal, Zoufalé manželky, Pohotovost, Nemocnice Chicago Hope, Manuela, Esmeralda). Příležitostně hostuje na jevištích (Divadlo Radka Brzobohatého, Prozatímní divadlo Františka Ringo Čecha, Divadelní soubor Alexeje Pyška, Divadlo Palace Theatre) i v zájezdových představeních různých div. agentur. První zkušenost před kamerou získala ještě jako posluchačka DAMU. Nejprve hrála jednu ze sestřiček v oblíbeném tv. seriálu Nemocnice na kraji města (1977) a následně se objevila v několika filmech, kde jí však připadly jen malé a epizodní roličky studentky v letní komedii K. Kachyni Setkání v červenci (1978), zapisovatelky v Eklově povídce Hádanka z triptychu Jak rodí chlap (1979), sekretářky okresního tajemníka (M. Rous) v psychologickém dramatu A. Kachlíka Na koho to slovo padne… (1979), vysedávačka v Novákově psychologickém příběhu Postavení mimo hru (1979) a pacientka Jarunka v Novákově melodramatu Operace mé dcery (1986). Film. ji poté zatím mnoho šancí neposkytl jako Liza se objevila v zahraničním snímku natáčeném u nás (Tanec v srdci, 1992), a namluvila maminku (E. Sitteová) ve snímku Bestiář (2007) I. Pavláskové. Zahrála si tak alespoň na obrazovce v pohádkách (O bílém jadýrku, 1983; Rudá Divuše, 1991), inscenacích (Viktor Veliký, 1987; Děvče za všechny peníze, 1987; Politik a herečka, 2001; Chytit vítr, 2001) i seriálech (Malý pitaval z velkého města, 1982; Aneta, 1995; Pojišťovna štěstí, 2004; Ordinace v růžové zahradě, 2005).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!