V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VETEŠNÍKOVÁ, Elsa

Elsa VETEŠNÍKOVÁ (* 4. 1. 1904 Praha, † po 1941?)  – filmová herečka. V českém filmu zanechala nemalou stopu, byť v menších a často i epizodních rolích jen s označením profese. Už při debutu (mj. po boku J. Voskovce alias Petra Dolana v roli Ríši) v Pohádce máje (1926) byla lehkou holkou stejně jako v Krňanského Bahnu Prahy (1927). V němém filmu odehrála ještě další tři epizody (mj. apačku v Milenkách starého kriminálníka, 1927), ale ani nástup zvukového filmu, kde ji najdeme ve třiceti snímcích (nejčastěji s režiséry K. Lamačem, V. Slavínským, S. Innemannem, Miroslavem Cikánem, Františkem Čápem, Otakarem Vávrou aj.), změnu ve velikosti rolí nepřinesl. I nyní byla nejčastěji děvou lehkých mravů, v dobové terminologii animírkou, sloužící k pobavení hostů (Panenství, 1937; Dvojí život, 1937; Preludium, 1941; Noční motýl, 1941) či odaliskou (Švanda dudák, 1937) nebo děvčetem v krčmě (Tři kroky od těla, 1934), v lepším případě číšnicí (Cech panen Kutnohorských,1938) či sklepnicí (Pohádka máje, 1940). Často měla i role děveček, služek, komorných, pokojských, panských, kuchařek či hospodyň (Karel Havlíček Borovský, 1931; Studentská máma, 1935; Lojzička, 1936; Na tý louce zelený, 1936; Rozkošný příběh, 1936; Žena pod křížem, 1937; Karel Hynek Mácha, 1937; Mravnost nade vše, 1937; Co se šeptá, 1938; Poznej svého muže, 1940). S chutí si zahrála klepny (Pozdní láska, 1935; Včera neděle byla, 1938) či sousedku (Andula vyhrála, 1938). Představovala i dceru (Dobrý tramp Bernášek, 1933), švadlenku (Svítání, 1933), nezaměstnanou hudebnici (Král ulice, 1936), selku (Její pastorkyně, 1938), nemocniční sestru (Zlatý člověk, 1939) a dělnici (Turbina, 1940). Asi největší rolí byla Anna Malíková, Jarčina bytná, ve filmu režisérů Č. Šlégla a Jiřího Slavíčka Jarčin profesor (1937), ale diváci si ji nejspíše vybaví jako náročnou milenku rozvádějícího se Rabase (V. Trégl) Tuci v komedii K. Lamače s V. Burianem Ducháček to zařídí (1938). Od roku 1941 z filmografických materiálu mizí a o dalších osudech se nepodařilo nic zjistit.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!